برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأثیر استفاده از جداگرهای لرزه‌ای هسته سربی در دو سیستم قاب خمشی فولادی متوسط و دوگانه با مهاربندی همگرای ویژه فولادی (413 مشاهده)
بررسی میزان توزیع نیروی برشی در اجزای اتصال با ورق روسری و زیرسری به ستون قوطی شکل (337 مشاهده)
بتن سازه ای مختص سواحل خلیج فارس و پهلوگیر اسکله بندر خورشهاب با استفاده از آب مغناطیسی (300 مشاهده)
بررسی پل های بیه دار صندوقه ای پیش تنیـده تحت بار زلزله (260 مشاهده)
تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییر مکان ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه به همراه دیوار برشی بتن مسلح (242 مشاهده)
پاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در حوزۀ دور و نزدیک و با راستاداری پیشرونده (228 مشاهده)
ارزیابی روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی در تحلیل لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه با دیوار برشی (225 مشاهده)
تأثیر نوع مدل‌سازی کوله بر پاسخ لرزه‌ای پل تحت اثر رکوردهای زلزله (190 مشاهده)
آلیاژهای حافظه دار شکلی و فرصت عرضه خاصیت فوق ارتجاعی در سازه های بتن آرمه (169 مشاهده)
بررسی مقاومت چشمه‌ی اتصال در ستون‌های صلیبی (159 مشاهده)
بررسی اثرات نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی در خرابی پیش رونده (141 مشاهده)
ارزیابی و مقایسه سرفاصله زمانی تخلیه در شاخه های خروجی و ورودی تقاطع‌ چراغدار (138 مشاهده)
مطالعه عملکرد بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار و بررسی تغییر مقاومت ها (131 مشاهده)
بررسی دشواری های نظارت پروژه های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن (127 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی تیم های پروژه از دید مدیریت ساخت (125 مشاهده)
بررسی و مقایسه جامع خواص عایقهای ساختمانی با رویکرد الزامات طراحی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (124 مشاهده)
بررسی صفحات مستغرق در مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار SSIIM (123 مشاهده)
مطالعه عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو و تقویت شده با FRP بر اساس آیین نامه ACI (121 مشاهده)
ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با استفاده از لیگنین به دست آمده از پساب صنعت کاغذ سازی (116 مشاهده)
تاثیر وزن محور بر طول عمر روسازی آسفالتی به روش الاستیک (113 مشاهده)
مطالعه ی ارزیابی اقتصادی گزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها به همراه درجه بندی خرابی روسازی ها (111 مشاهده)
بررسی اثر فنی اقتصادی نانولوله کربن روی مخلوط آسفالتی با دانه بندی تو پر (107 مشاهده)
مروری بر روند شکل گیری و توسعه بتن خود احساس (103 مشاهده)
بررسی نحوه رسوبگذاری و فرسایش پذیری در قوس رودخانه با استفاده از مدل دو بعدی CCHE2D (مطالعه موردی: بازه ای از رودخانه کرخه) (101 مشاهده)
مقایسه درصد بهینه مخلوط آسفالتی تقویت شده با نانو کربن سیاه و الیاف پلی استر با مقاومت بالا (98 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر استفاده از جداگرهای لرزه‌ای هسته سربی در دو سیستم قاب خمشی فولادی متوسط و دوگانه با مهاربندی همگرای ویژه فولادی (213 دریافت)
بررسی میزان توزیع نیروی برشی در اجزای اتصال با ورق روسری و زیرسری به ستون قوطی شکل (107 دریافت)
بتن سازه ای مختص سواحل خلیج فارس و پهلوگیر اسکله بندر خورشهاب با استفاده از آب مغناطیسی (55 دریافت)
پاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در حوزۀ دور و نزدیک و با راستاداری پیشرونده (52 دریافت)
تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییر مکان ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه به همراه دیوار برشی بتن مسلح (51 دریافت)
بررسی پل های بیه دار صندوقه ای پیش تنیـده تحت بار زلزله (47 دریافت)
بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی تیم های پروژه از دید مدیریت ساخت (33 دریافت)
آلیاژهای حافظه دار شکلی و فرصت عرضه خاصیت فوق ارتجاعی در سازه های بتن آرمه (33 دریافت)
ارزیابی و مقایسه سرفاصله زمانی تخلیه در شاخه های خروجی و ورودی تقاطع‌ چراغدار (32 دریافت)
بررسی نحوه رسوبگذاری و فرسایش پذیری در قوس رودخانه با استفاده از مدل دو بعدی CCHE2D (مطالعه موردی: بازه ای از رودخانه کرخه) (29 دریافت)
ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با استفاده از لیگنین به دست آمده از پساب صنعت کاغذ سازی (28 دریافت)
تأثیر نوع مدل‌سازی کوله بر پاسخ لرزه‌ای پل تحت اثر رکوردهای زلزله (27 دریافت)
بررسی دشواری های نظارت پروژه های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن (24 دریافت)
بررسی و مقایسه جامع خواص عایقهای ساختمانی با رویکرد الزامات طراحی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (24 دریافت)
مطالعه عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو و تقویت شده با FRP بر اساس آیین نامه ACI (24 دریافت)
تحلیل گزارش تصادفات وسایل نقلیه سنگین محورهای استان لرستان (23 دریافت)
بررسی اثرات نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی در خرابی پیش رونده (22 دریافت)
بررسی صفحات مستغرق در مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار SSIIM (22 دریافت)
مروری بر روند شکل گیری و توسعه بتن خود احساس (22 دریافت)
مطالعه ی ارزیابی اقتصادی گزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها به همراه درجه بندی خرابی روسازی ها (21 دریافت)
مطالعه عملکرد بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار و بررسی تغییر مقاومت ها (21 دریافت)
تاثیر وزن محور بر طول عمر روسازی آسفالتی به روش الاستیک (21 دریافت)
بررسی اثر فنی اقتصادی نانولوله کربن روی مخلوط آسفالتی با دانه بندی تو پر (20 دریافت)
مقایسه درصد بهینه مخلوط آسفالتی تقویت شده با نانو کربن سیاه و الیاف پلی استر با مقاومت بالا (18 دریافت)
مکانیابی تابلوهای پیام متغیر خبری (VMS) در شبکه های درون شهری با استفاده از نرم افزار ARC GIS (18 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 646 بازدید)
اعضای هیات تحریریه فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 390 بازدید)
نمایه ها ( 330 بازدید)
راهنمای نگارش و قالب مقاله در فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 306 بازدید)
آدرس دفتر نشریه ( 198 بازدید)
شماره حساب ( 131 بازدید)
خوش آمدید ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 58 چاپ)
راهنمای نگارش و قالب مقاله در فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 35 چاپ)
اعضای هیات تحریریه فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 29 چاپ)
نمایه ها ( 25 چاپ)
آدرس دفتر نشریه ( 16 چاپ)
شماره حساب ( 14 چاپ)
خوش آمدید ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مهندسی عمران و سازه می باشد.