برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأثیر استفاده از جداگرهای لرزه‌ای هسته سربی در دو سیستم قاب خمشی فولادی متوسط و دوگانه با مهاربندی همگرای ویژه فولادی (309 مشاهده)
بررسی میزان توزیع نیروی برشی در اجزای اتصال با ورق روسری و زیرسری به ستون قوطی شکل (263 مشاهده)
بتن سازه ای مختص سواحل خلیج فارس و پهلوگیر اسکله بندر خورشهاب با استفاده از آب مغناطیسی (218 مشاهده)
تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییر مکان ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه به همراه دیوار برشی بتن مسلح (187 مشاهده)
بررسی پل های بیه دار صندوقه ای پیش تنیـده تحت بار زلزله (186 مشاهده)
پاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در حوزۀ دور و نزدیک و با راستاداری پیشرونده (163 مشاهده)
تأثیر نوع مدل‌سازی کوله بر پاسخ لرزه‌ای پل تحت اثر رکوردهای زلزله (109 مشاهده)
بررسی اثرات نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی در خرابی پیش رونده (93 مشاهده)
ارزیابی روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی در تحلیل لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه با دیوار برشی (93 مشاهده)
ارزیابی و مقایسه سرفاصله زمانی تخلیه در شاخه های خروجی و ورودی تقاطع‌ چراغدار (90 مشاهده)
بررسی صفحات مستغرق در مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار SSIIM (89 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی تیم های پروژه از دید مدیریت ساخت (88 مشاهده)
مطالعه عملکرد بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار و بررسی تغییر مقاومت ها (88 مشاهده)
مطالعه عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو و تقویت شده با FRP بر اساس آیین نامه ACI (84 مشاهده)
آلیاژهای حافظه دار شکلی و فرصت عرضه خاصیت فوق ارتجاعی در سازه های بتن آرمه (84 مشاهده)
بررسی دشواری های نظارت پروژه های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن (80 مشاهده)
مطالعه ی ارزیابی اقتصادی گزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها به همراه درجه بندی خرابی روسازی ها (79 مشاهده)
تاثیر وزن محور بر طول عمر روسازی آسفالتی به روش الاستیک (77 مشاهده)
مروری بر روند شکل گیری و توسعه بتن خود احساس (76 مشاهده)
بررسی و مقایسه جامع خواص عایقهای ساختمانی با رویکرد الزامات طراحی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (75 مشاهده)
مقایسه درصد بهینه مخلوط آسفالتی تقویت شده با نانو کربن سیاه و الیاف پلی استر با مقاومت بالا (66 مشاهده)
بررسی اثر فنی اقتصادی نانولوله کربن روی مخلوط آسفالتی با دانه بندی تو پر (64 مشاهده)
ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با استفاده از لیگنین به دست آمده از پساب صنعت کاغذ سازی (63 مشاهده)
تحلیل گزارش تصادفات وسایل نقلیه سنگین محورهای استان لرستان (59 مشاهده)
مکانیابی تابلوهای پیام متغیر خبری (VMS) در شبکه های درون شهری با استفاده از نرم افزار ARC GIS (58 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر استفاده از جداگرهای لرزه‌ای هسته سربی در دو سیستم قاب خمشی فولادی متوسط و دوگانه با مهاربندی همگرای ویژه فولادی (119 دریافت)
بررسی میزان توزیع نیروی برشی در اجزای اتصال با ورق روسری و زیرسری به ستون قوطی شکل (79 دریافت)
بتن سازه ای مختص سواحل خلیج فارس و پهلوگیر اسکله بندر خورشهاب با استفاده از آب مغناطیسی (38 دریافت)
تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییر مکان ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه به همراه دیوار برشی بتن مسلح (32 دریافت)
پاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در حوزۀ دور و نزدیک و با راستاداری پیشرونده (30 دریافت)
بررسی پل های بیه دار صندوقه ای پیش تنیـده تحت بار زلزله (29 دریافت)
بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی تیم های پروژه از دید مدیریت ساخت (16 دریافت)
بررسی نحوه رسوبگذاری و فرسایش پذیری در قوس رودخانه با استفاده از مدل دو بعدی CCHE2D (مطالعه موردی: بازه ای از رودخانه کرخه) (15 دریافت)
ارزیابی و مقایسه سرفاصله زمانی تخلیه در شاخه های خروجی و ورودی تقاطع‌ چراغدار (14 دریافت)
آلیاژهای حافظه دار شکلی و فرصت عرضه خاصیت فوق ارتجاعی در سازه های بتن آرمه (12 دریافت)
بررسی صفحات مستغرق در مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار SSIIM (10 دریافت)
تأثیر نوع مدل‌سازی کوله بر پاسخ لرزه‌ای پل تحت اثر رکوردهای زلزله (10 دریافت)
بررسی اثرات نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی در خرابی پیش رونده (9 دریافت)
بررسی دشواری های نظارت پروژه های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن (8 دریافت)
مطالعه عملکرد بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار و بررسی تغییر مقاومت ها (8 دریافت)
بررسی و مقایسه جامع خواص عایقهای ساختمانی با رویکرد الزامات طراحی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (7 دریافت)
مطالعه عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو و تقویت شده با FRP بر اساس آیین نامه ACI (7 دریافت)
مطالعه ی ارزیابی اقتصادی گزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها به همراه درجه بندی خرابی روسازی ها (6 دریافت)
تاثیر وزن محور بر طول عمر روسازی آسفالتی به روش الاستیک (6 دریافت)
ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با استفاده از لیگنین به دست آمده از پساب صنعت کاغذ سازی (6 دریافت)
مکانیابی تابلوهای پیام متغیر خبری (VMS) در شبکه های درون شهری با استفاده از نرم افزار ARC GIS (6 دریافت)
تحلیل گزارش تصادفات وسایل نقلیه سنگین محورهای استان لرستان (6 دریافت)
مروری بر روند شکل گیری و توسعه بتن خود احساس (5 دریافت)
مقایسه درصد بهینه مخلوط آسفالتی تقویت شده با نانو کربن سیاه و الیاف پلی استر با مقاومت بالا (5 دریافت)
بررسی اثر فنی اقتصادی نانولوله کربن روی مخلوط آسفالتی با دانه بندی تو پر (5 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 488 بازدید)
اعضای هیات تحریریه فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 279 بازدید)
نمایه ها ( 235 بازدید)
راهنمای نگارش و قالب مقاله در فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 200 بازدید)
آدرس دفتر نشریه ( 120 بازدید)
شماره حساب ( 80 بازدید)
خوش آمدید ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 48 چاپ)
راهنمای نگارش و قالب مقاله در فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 22 چاپ)
اعضای هیات تحریریه فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 20 چاپ)
نمایه ها ( 18 چاپ)
شماره حساب ( 9 چاپ)
آدرس دفتر نشریه ( 6 چاپ)
خوش آمدید ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مهندسی عمران و سازه می باشد.