برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأثیر استفاده از جداگرهای لرزه‌ای هسته سربی در دو سیستم قاب خمشی فولادی متوسط و دوگانه با مهاربندی همگرای ویژه فولادی (505 مشاهده)
بررسی میزان توزیع نیروی برشی در اجزای اتصال با ورق روسری و زیرسری به ستون قوطی شکل (418 مشاهده)
بتن سازه ای مختص سواحل خلیج فارس و پهلوگیر اسکله بندر خورشهاب با استفاده از آب مغناطیسی (383 مشاهده)
ارزیابی روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی در تحلیل لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه با دیوار برشی (338 مشاهده)
بررسی پل های بیه دار صندوقه ای پیش تنیـده تحت بار زلزله (333 مشاهده)
تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییر مکان ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه به همراه دیوار برشی بتن مسلح (313 مشاهده)
پاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در حوزۀ دور و نزدیک و با راستاداری پیشرونده (304 مشاهده)
بررسی مقاومت چشمه‌ی اتصال در ستون‌های صلیبی (295 مشاهده)
آلیاژهای حافظه دار شکلی و فرصت عرضه خاصیت فوق ارتجاعی در سازه های بتن آرمه (270 مشاهده)
تأثیر نوع مدل‌سازی کوله بر پاسخ لرزه‌ای پل تحت اثر رکوردهای زلزله (252 مشاهده)
بررسی اثرات نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی در خرابی پیش رونده (219 مشاهده)
ارزیابی و مقایسه سرفاصله زمانی تخلیه در شاخه های خروجی و ورودی تقاطع‌ چراغدار (205 مشاهده)
بررسی دشواری های نظارت پروژه های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن (205 مشاهده)
بررسی نحوه رسوبگذاری و فرسایش پذیری در قوس رودخانه با استفاده از مدل دو بعدی CCHE2D (مطالعه موردی: بازه ای از رودخانه کرخه) (191 مشاهده)
بررسی و مقایسه جامع خواص عایقهای ساختمانی با رویکرد الزامات طراحی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (184 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی تیم های پروژه از دید مدیریت ساخت (183 مشاهده)
مطالعه عملکرد بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار و بررسی تغییر مقاومت ها (181 مشاهده)
بررسی صفحات مستغرق در مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار SSIIM (177 مشاهده)
بررسی اثر فنی اقتصادی نانولوله کربن روی مخلوط آسفالتی با دانه بندی تو پر (174 مشاهده)
مطالعه عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو و تقویت شده با FRP بر اساس آیین نامه ACI (171 مشاهده)
تاثیر وزن محور بر طول عمر روسازی آسفالتی به روش الاستیک (168 مشاهده)
ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با استفاده از لیگنین به دست آمده از پساب صنعت کاغذ سازی (164 مشاهده)
مقایسه درصد بهینه مخلوط آسفالتی تقویت شده با نانو کربن سیاه و الیاف پلی استر با مقاومت بالا (157 مشاهده)
مطالعه ی ارزیابی اقتصادی گزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها به همراه درجه بندی خرابی روسازی ها (156 مشاهده)
مروری بر روند شکل گیری و توسعه بتن خود احساس (150 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تأثیر استفاده از جداگرهای لرزه‌ای هسته سربی در دو سیستم قاب خمشی فولادی متوسط و دوگانه با مهاربندی همگرای ویژه فولادی (276 دریافت)
بررسی میزان توزیع نیروی برشی در اجزای اتصال با ورق روسری و زیرسری به ستون قوطی شکل (138 دریافت)
تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییر مکان ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه به همراه دیوار برشی بتن مسلح (87 دریافت)
بتن سازه ای مختص سواحل خلیج فارس و پهلوگیر اسکله بندر خورشهاب با استفاده از آب مغناطیسی (69 دریافت)
بررسی پل های بیه دار صندوقه ای پیش تنیـده تحت بار زلزله (67 دریافت)
پاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در حوزۀ دور و نزدیک و با راستاداری پیشرونده (67 دریافت)
ارزیابی عملکرد قیر اصلاح شده با استفاده از لیگنین به دست آمده از پساب صنعت کاغذ سازی (49 دریافت)
ارزیابی و مقایسه سرفاصله زمانی تخلیه در شاخه های خروجی و ورودی تقاطع‌ چراغدار (46 دریافت)
آلیاژهای حافظه دار شکلی و فرصت عرضه خاصیت فوق ارتجاعی در سازه های بتن آرمه (43 دریافت)
بررسی نحوه رسوبگذاری و فرسایش پذیری در قوس رودخانه با استفاده از مدل دو بعدی CCHE2D (مطالعه موردی: بازه ای از رودخانه کرخه) (42 دریافت)
بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی تیم های پروژه از دید مدیریت ساخت (40 دریافت)
بررسی اثرات نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌های فولادی در خرابی پیش رونده (40 دریافت)
تأثیر نوع مدل‌سازی کوله بر پاسخ لرزه‌ای پل تحت اثر رکوردهای زلزله (37 دریافت)
مطالعه ی ارزیابی اقتصادی گزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها به همراه درجه بندی خرابی روسازی ها (36 دریافت)
مطالعه عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو و تقویت شده با FRP بر اساس آیین نامه ACI (35 دریافت)
مطالعه عملکرد بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار و بررسی تغییر مقاومت ها (34 دریافت)
تحلیل گزارش تصادفات وسایل نقلیه سنگین محورهای استان لرستان (34 دریافت)
بررسی اثر فنی اقتصادی نانولوله کربن روی مخلوط آسفالتی با دانه بندی تو پر (34 دریافت)
بررسی و مقایسه جامع خواص عایقهای ساختمانی با رویکرد الزامات طراحی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (33 دریافت)
بررسی دشواری های نظارت پروژه های عمرانی در سیستم نظارتی کشور ایران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن (32 دریافت)
تاثیر وزن محور بر طول عمر روسازی آسفالتی به روش الاستیک (29 دریافت)
مروری بر روند شکل گیری و توسعه بتن خود احساس (29 دریافت)
مقایسه درصد بهینه مخلوط آسفالتی تقویت شده با نانو کربن سیاه و الیاف پلی استر با مقاومت بالا (29 دریافت)
بررسی صفحات مستغرق در مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار SSIIM (28 دریافت)
مکانیابی تابلوهای پیام متغیر خبری (VMS) در شبکه های درون شهری با استفاده از نرم افزار ARC GIS (26 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 778 بازدید)
اعضای هیات تحریریه فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 502 بازدید)
نمایه ها ( 421 بازدید)
راهنمای نگارش و قالب مقاله در فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 410 بازدید)
آدرس دفتر نشریه ( 265 بازدید)
شماره حساب ( 210 بازدید)
خوش آمدید ( 3 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 74 چاپ)
راهنمای نگارش و قالب مقاله در فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 46 چاپ)
اعضای هیات تحریریه فصلنامه مهندسی عمران و سازه ( 43 چاپ)
نمایه ها ( 41 چاپ)
شماره حساب ( 26 چاپ)
آدرس دفتر نشریه ( 24 چاپ)
خوش آمدید ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مهندسی عمران و سازه می باشد.